Företagande och avdrag för utvecklingskostnader

Motion 2012/13:Sk292 av Anita Brodén (FP)

av Anita Brodén (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten för entreprenörer och företagare att göra avdrag för sina utvecklingskostnader mot tjänsteinkomster.

Motivering

Regeringen har en positiv grundinställning till företagande, vilket är en förutsättning för att driva en arbetslinje och pressa ned arbetslösheten. Sänkt bolagsskatt, investerings- och riskkapitalavdrag är angelägna satsningar, liksom insatser som förenklar anställning, sjukansvar och social trygghet.

Det ska vara enkelt och mer lönsamt att starta och driva företag. För att skapa förutsättningar för fler och växande företag behövs såväl generella insatser som riktade åtgärder för företagande. För att fler ska bli företagare krävs det att fler individer ser företagande som lika självklart och möjligt som en anställning, och därför är entreprenörskap en värdefull del av skolundervisningen.

Från uppfinnarens och entreprenörens idé till ett fungerande företag krävs utöver kompetens, hårt arbete och driftighet också tillgång till kapital. Dessvärre är tillgången på egenkapital låg i de svenska företag som arbetar med utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

Utöver de satsningar som regeringen gör för att underlätta företagsamhet är det av värde att också stimulera investeringar i nya företag och utvecklingsprojekt.

En möjlighet för uppfinnare, entreprenörer och företagare är att kunna göra avdrag för sina utvecklingskostnader mot tjänsteinkomster. Detta skulle bidra till fler och växande företag.

Stockholm den 4 oktober 2012

Anita Brodén (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)