Förenklat företagande

Motion 1998/99:N326 av Per Westerberg (m) och Göran Hägglund (kd)

av Per Westerberg (m) och Göran Hägglund (kd)
Sammanfattning

Samhällets kostnader för tillväxthämmande regler är
betydande. Priset betalar medborgarna, främst i form av
sämre levnadsstandard och begränsad valfrihet. Det arbete
för bättre och enklare regler som inleddes av den förra
borgerliga regeringen måste drivas vidare.

Småföretagsdelegationens förslag i delegationens sju olika delbetänkanden
bör genomföras skyndsamt. Dessutom bör avregleringsarbetet bedrivas
systematiskt på alla nivåer. Samtliga befintliga regler som berör företagare
skall granskas inom en mandatperiod i syfte att förenkla och minska
regelmassan.

Arbetet med regelförenklingar bör ges en hög politisk prioritet. Före-
tagarna själva bör få påverka arbetet genom samråd. Vi vill att alla nya
förslag från regeringen som påverkar företagens villkor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (130)