Förenklad administration för företag - en uppgift en gång

Motion 2021/22:3134 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett gemensamt system för olika myndigheters inhämtande av uppgifter från företag som förenklar så att företag bara behöver lämna en uppgift en gång och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige bygger på företagande för att människor ska ha jobb att gå till och för att välfärden ska fungera. Många företag kämpar med ett administrativt krångel där olika myndigheter ständigt efterfrågar uppgifter som företaget ska lämna ifrån sig utan att dessa uppgifter synkas med varandra. Med ett gemensamt system där företaget inlämnar aktuella uppgifter som sedan olika myndigheter kan inhämta de uppgifter just den aktuella myndigheten behöver ha skulle minska det administrativa arbetet avsevärt. En minskad administration innebär en minskad utgift i arbetstid som istället kan läggas på att till exempel utveckla verksamheten. Myndigheter blir inte bättre eller mer tillfyllest för att de var och en får egna inlämnade uppgifter utan skulle mycket väl kunna inhämta densamma från en gemensam databas. En win-win för samhället som får in de uppgifter som är nödvändigt samtidigt som företaget kan lägga tiden på det som de gör bäst.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)