Förenkla för berättigade till bostadstillägg

Motion 2019/20:558 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta ansökningsförfarandet för människor som är berättigade till bostadstillägg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadstillägg är ett viktigt ekonomiskt stöd för många ålderspensionärer och funktionsnedsatta. Just därför är det djupt bekymmersamt att över 129 000 äldre och 40 000 personer med funktionedsnedsättningar går miste om möjligheten till bostadstillägg. Först att uppmärksamma oss på detta problem var PRO Bräcke som uppmanade oss att ta frågan till riksdagen. Senare granskning från Riksrevisionen har visat att omkring tre miljarder kronor/år inte utbetalas för att personer som har rätt till bostadstillägg inte ansöker om det. 

Samtidigt som välbärgade anlitar deklarationsexperter för att minska skatten, går alltså tiotusentals äldre – människor som verkligen behöver samhällets stöd – miste om i genomsnitt 1 300 kronor i månaden.

Alla har visserligen ett eget ansvar att känna till sina skyldigheter och rättigheter, men precis som Riksrevisionens utredare konstaterar handlar det inte bara om bristande kunskap, utan att man som äldre eller funktionsnedsatt kan sakna egen förmåga och stöd i att få ihop en ansökan.        

Den S-ledda regeringen har sedan den tillträde 2014 tillfört stora resurser för att förbättra äldres ekonomiska situation. I genomsnitt har landets pensionär fått sänkt skatt med 1 600 kronor/månaden. Så sent som 2018 höjde regeringen – för första gången sedan 2007 – taket för bostadstillägg.

Det är hög tid att säkerställa att alla med rätt till bostadstillägg också får det. Olika åtgärder kan övervägas: förenkla ansökningsförfarandet så långt det är möjligt; ansvariga myndigheter, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, måste arbeta tillsammans med fokus på medborgarna. En närmare analys kan möjligen ge vid handen att vissa grupper sticker ut bland de som är berättigade utan att söka, vilket skulle motivera särskilt utformade insatser mot dessa grupper.

 

 

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)