Förenkla ansökan om dispens för att transportera vissa maskiner

Motion 2021/22:702 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system för automatiska beslut för dispenser vid transport av tunga fordon bör utredas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhället behöver många olika maskiner för att kunna bygga och utföra servicearbete. Olika maskiner kräver olika tillstånd för att få användas, och vissa kräver särskilda tillstånd för att få transporteras. Ett sådant exempel är mobilkranar. Mobilkranar används till många olika servicearbeten inom både industrin och den offentliga sektorn. Räddningstjänsten använder dem till exempel i samband med urspårade tåg, trafik­olyckor eller bränder.

Många mobila kranar är tillåtna att köra på svenska vägar utan särskilda tillstånd medan andra har för högt axeltryck för att få köras på vägnätet. För de som är i behov av att snabbt få ut en kran på en plats, till en byggnation, servicearbete eller räddnings­arbete så stöter det på problem när det är de större kranarna med högre axeltryck det gäller.

I Sverige har vi ett tillståndssystem som bygger på att man ska få en dispens för att framföra dessa kranar, och beroende på vilka vägar det gäller så är det Transport­styrelsen eller kommunen som ska hantera dispensen. Dispensen talar om vilka vägar som kranen får transporteras på, och det behövs dispens för varje ny transport även om det är samma typ av kran och samma färd som ska ske.

Riksdagen har tidigare ställt sig bakom ett tillkännagivande till regeringen om att tillståndsansökan måste förenklas för att det ska gå snabbare att få beslut om dispens inför sina transporter. Det får inte vara ett hinder att snabbt kunna komma fram till en tågurspårning på grund av att beslutet om dispens dröjer.

Redan idag finns det med teknikens hjälp möjlighet att sprida information digitalt i realtid med uppgifter om var fordon och vissa krantyper kan transporteras. Det som behövs framöver är att beslut kan automatiseras i större omfattning och ska gälla oavsett om det är Trafikverkets vägar eller kommunala vägar. Med en bättre samordning av informationen och snabba automatiska beslut kan transporter ske även vid akuta händelser. Det sparar liv, tid och pengar både för aktuella företag och för våra myndig­heter. Det kan inte ta flera dagar att handlägga en sådan dispens.

Martina Johansson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)