Förebyggande friskvård

Motion 2006/07:Sk231 av Maria Kornevik-Jakobsson och Solveig Ternström (c)

av Maria Kornevik-Jakobsson och Solveig Ternström (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att se över lagstiftningen så att rätten att göra avdrag för friskvård även gäller ägare till enskilda företag.

Jämställd förebyggande friskvård

Det talas mycket om förebyggande friskvård. Många företag har insett att de kan höja effektiviteten genom att bidra till sina medarbetares hälsa. Detta sker på olika sätt men ofta med någon form av ekonomisk stimulans till hälsofrämjande åtgärder, som kan vara alltifrån årskort i simhallen eller på gymmet, besök hos en massageterapeut eller på ett spa. Allt detta är avdragsgillt i företaget så länge det gäller anställda. Enskilda företagare har däremot ingen möjlighet att få avdrag för egen friskvård.

Detta är ett problem som oftare drabbar kvinnor. Kvinnor har oftare enskilda företag än män. 62 % av kvinnorna startar enskilda företag medan 56 % av männen startar aktiebolag. När det gäller soloföretag, dvs. företag där endast ägaren arbetar, uppgår andelen enskilda företagare bland kvinnor till 82 % medan andelen bland män är 64 %. I ett aktiebolag kan även ägaren vara anställd och har då möjlighet att dra av för egen friskvård. En företagare som gör samma jobb och har samma behov av friskvård men äger en enskild firma kan inte dra av för detta.

Ett exempel är att 15 % av samtliga företag handlar om personlig service. Det är tämligen enkelt att föreställa sig att behovet av egen friskvård är stort inom ett företag som arbetar med att ge personlig service till andra, vare sig det handlar om att städa hus, vara personlig assistent eller alternativ terapeut. Inom den här sektorn är andelen kvinnor 73 % medan andelen män är 27 % (Arbetskraftsundersökningar, SCB 2005).

Enligt SCB är det också fler kvinnor, 59 %, än män, 49 %, som uppger att de har långvariga sjukdomar eller symptom. Det vore alltså inte särskilt svårt att dra slutsatsen att möjligheten för enskilda företagare att göra avdrag för egen friskvård i hög utsträckning skulle gynna kvinnor. Det är viktigt att ha en könsneutral lagstiftning även inom företagarområdet. Då är jämställandet av reglerna för enskild firma och aktiebolag särskilt viktigt, eftersom de flesta kvinnor som startar företag startar enskild firma. Många organisationer, som t.ex. Nutek, har uppdraget från staten att främja kvinnors företagande. För att detta ska lyckas måste lagstiftningen likställas när det gäller de företagsformer som kvinnor respektive män väljer.

Enskild firma är det enklaste och snabbaste sättet att komma i gång med sitt företagande, och därför är det viktigt att det är attraktivt och meningsfullt, som att man vågar satsa.

Stockholm den 27 oktober 2006

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

Solveig Ternström (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)