Fördubblad kollektivtrafik

Motion 2015/16:756 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2015/16:756

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Fördubblad kollektivtrafik

1                   Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Resenären i centrum för hållbart resande

4Mer demokrati – färre avregleringar

5Ökad konkurrens leder inte till lägre priser

6Avreglering ger inte lägre priser och bättre utbud

7Konkurrensen ger nationella och regionala effekter på utbudet

8Fördubbla andelen resenärer inom kollektivtrafiken

8.1Sätt resenären i centrum

8.2Riv upp beslut om ny kollektivtrafiklag

8.3Staten har ett ansvar för den lokala och regionala kollektivtrafiken

8.4Statliga åtgärder krävs för fördubblingsmålet

8.5Beräkna samhällsnyttan av ökade satsningar på kollektivtrafiken

8.6Begränsa kostnadsökningarna inom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (10)