Förbud mot taggtråd

Motion 2011/12:MJ361 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Jordbruksverket i uppdrag att se över frågan om ett totalförbud mot taggtråd.

Motivering

Att ha taggtråd runt hästhagar är förbjudet, men det är ännu tillåtet att ha taggtråd runt kohagar. Det är inte rimligt. Taggtråd skadar såväl tamdjur som vilda djur och människor. Rådjur och älgar ligger illa till men också fåglar fastnar i och skadas av taggtråd.

Visserligen finns det markägare och bönder som självmant byter taggtrådsstängslet i kohagarna mot elstaket, men det finns inga regler som säger att det måste vara så.

Jordbruksverket har tidigare drivit frågan om att totalförbjuda användandet av taggtråd, men säger nu att frågan inte längre är aktuell. Men taggtråd är omodernt och medför en ökad skaderisk för djur och människor och riksdagen bör därför se över möjligheten att ge Jordbruksverket i uppdrag att se över frågan om ett totalförbud av taggtråd. Övergångstiden bör anpassas så att inte lantbruksföretagen drabbas oskäligt.

Stockholm den 22 september 2011

Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)