Förbud mot radioreklam som innehåller störande trafikljud

Motion 2017/18:589 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att införa ett förbud mot radioreklam som innehåller störande trafikljud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det inte ovanligt att radioreklam innehåller störande trafikljud i form av skrikande bromsar, sirenljud, krockljud och ljud av bilar som tutar. Dessa ljud är inte bara störande utan kan även utgöra en allvarlig trafikfara för dem som lyssnar på radio och befinner sig i trafiken.

Regleringar mot störande trafikljud i radioreklam finns i andra länder. Dessa ljud är farliga och bör därför helt undvikas i radioreklam även i Sverige. Motionären vill därför att riksdagen beslutar att undersöka hur Sverige skulle kunna införa ett förbud mot radioreklam som innehåller störande trafikljud.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)