Förbud mot nollning och inspark

Motion 2008/09:Ub402 av Thomas Bodström (s)

av Thomas Bodström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot nollning och inspark.

Motivering

Nollning eller inspark är beteckningen för de invigningsriter som sker inom både högskolan och gymnasieskolan. Istället för att välkomna en ny student, så har det tyvärr blivit allt vanligare med pennalistiska och kränkande handlingar i olika former. Förnedrande behandling av studenter kan och ska aldrig accepteras. Detta är mobbning och kan många gånger gränsa till vad som kan betraktas som rent kriminella handlingar. Regeringen måste verka för att skolorna tar sitt ansvar och förbjuder nollningar och insparkar i den kränkande formen de har fått.

Stockholm den 26 september 2008

Thomas Bodström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)