Förbud mot kränkande nollning i skolor

Motion 2013/14:Ub527 av Arhe Hamednaca (S)

av Arhe Hamednaca (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda kränkande nollning i skolan.

Motivering

Historierna om taskig eller kränkande behandling som äldre elever utsatt nya elever för är många, särskilt när det drar ihop sig till skolstart. Nya elever kan vara oroliga för nollning. Därför är det viktigt att tänka på att många historier kan vara rykten och att man har rätt att inte behandlas illa när man börjar på en ny skola eller i en ny årskurs. Vi ska dock inte glömma att kränkande behandling, maskerad som lek, faktiskt förekommer vid skolstarten.

Under min tid på Fryshuset där jag jobbade med ungdomar fick jag höra från många ungdomar förskräckliga berättelser om nollningen, att det var en ren mobbning och tortyrliknande bestraffning.

En risk med nollning är att den kan användas för att ursäkta brott. Det kan handla om alkoholbrott, olaga tvång, sexuellt ofredande, misshandel och mycket annat. En del av problemen hänger ihop med att man dricker för mycket under nollningsperioden och istället för att ha kul så tappar man kontrollen över situationen och kan utnyttjas eller göra sådant man ångrar.

Dessutom berättar en del elever om hur till exempel homofobi, rasism och sexism döljs bakom det som kallas roligt eller tradition. Under nollningen kan det hända sådant som aldrig skulle vara okej på andra fester med vänner eller i andra sammanhang i vardagen, på skolan eller jobbet. Till exempel skulle nog inte lika många komma på att kläcka ur sig bögskämt eller säga åt folk att ta av sig kläderna en vanlig dag i skolan.

Det finns elever och skolor som bestämt sig för att bryta gamla negativa mönster och arbeta för att nollning ska vara något där alla känner sig bekväma och välkomna. Vissa skolor har bestämt sig för att avskaffa nollningen. Det som kan hjälpa är om äldre elever tänker om och vill ge de yngre eleverna en bättre nollning än vad man själv fick uppleva – istället för att ”ge igen”. Eller om de yngre eleverna håller ihop och säger nej. Som ny elev kan man tänka att det finns massor av andra nya elever som är i samma situation. De flesta nya elever vill ha roligt och träffa nya vänner, snarare än att vara med om något förnedrande och kränkande.

Flera av de händelser som kan inträffa under en nollning är redan i dag kriminaliserade (t.ex. misshandel, sexuellt ofredande eller langning) och skolan har ett ansvar för att se till att mobbning inte förekommer. Det finns ändå anledning att se över om inte skolans ansvar kan tydliggöras ytterligare med ett direkt förbud av fenomenet.

Stockholm den 3 oktober 2013

Arhe Hamednaca (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)