Förbud mot heltäckande muslimsk slöja

Motion 2021/22:986 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot heltäckande muslimsk slöja på alla offentliga platser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från och med den första augusti 2018 är det förbjudet att bära heltäckande muslimsk slöja, det vill säga burka och niqab, på offentlig plats i Danmark. Om man bryter mot förbudet och detta inte ”tjänar ett särskilt syfte” riskerar man böter på motsvarande 1 400 svenska kronor. Vid upprepade brott kan bötesbeloppet dock komma att höjas avsevärt. Förbudet, som även gäller andra ansiktstäckande plagg som exempelvis rånarluva, har debatterats under en tioårsperiod i Danmark och röstades igenom av en stor majoritet i det danska Folketinget den 31 maj samma år.

Liknande förbud finns redan i flera olika europeiska länder som Belgien, Frankrike, Lettland och Österrike. Lettland beslutade till exempel att införa ett förbud mot heltäckande muslimsk slöja på alla offentliga platser 2016. Enligt Lettlands justitieminister Dzintars Rasnačs, behövs förbudet ”för att skydda Lettlands kulturella värderingar” samt landets ”gemensamma allmänna och kulturella utrymme, samt varje enskild individ”. (Källa: Latvia to introduce burqa ban, The Baltic Times, 19 januari 2016)

Redan år 2010 valde Frankrike att införa ett liknande förbud. Man förbjöd dock inte bara heltäckande slöja på offentliga platser, utan bestämde dessutom att män som tvingar sina hustrur eller döttrar att bära heltäckande slöja ska kunna dömas till dryga böter och fängelse. Frankrikes dåvarande justitieminister, Michele Alliot-Marie, menade bland annat att ”gömma ansiktet under en heltäckande slöja är emot allmän ordning, vare sig det är framtvingat eller frivilligt”. (Källa: Franska senaten antog slöjförbud, Dagens Nyheter, 14 september 2010)

Som en direkt följd av de islamistiska terrordåden i Frankrike 2016 valde flera franska orter i södra Frankrike dessutom att införa lokala förbud mot täckande strandklädsel med religiösa förtecken. Kommunchefen Thierry Migoule försvarade deras lokala förbud på följande vis: ”Vi talar inte om att förbjuda religiösa symboler på stranden […] utan pråliga kläder som antyder en allians med terroriströrelser som ligger i krig med oss.”

Frankrikes dåvarande socialistiska premiärminister Manuel Valls sade dessutom följande: ”Stränder, liksom andra offentliga platser, ska inte präglas av religiösa yttringar. Burkinin är inte som ett slags nytt mode. Det är en representation för ett politiskt projekt som vänder sig mot hela samhället, och som är baserat på kvinnoförtryck. Och dessa idéer är inte förenliga med Frankrikes och republikens värderingar.” (Källa: Så fungerar förbudet mot burkini, Metro, 24 augusti 2016) 

Jag delar de uppfattningar som förs fram ovan. Det är av största vikt att vi försvarar våra demokratiska, kulturella och sekulära värderingar mot alla försök att bekämpa dessa. Ett led i detta är att vi förbjuder den heltäckande och kvinnoförtryckande slöjan på alla offentliga platser.

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-10-12 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)