Förbud mot bullriga vattenskotrar

Motion 2006/07:T207 av Lena Adelsohn Liljeroth (m)

av Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud mot bullriga vattenskotrar.

Motivering

Antalet vattenskotrar i Sverige har ökat kraftigt på senare år. I vissa fall fyller de en viktig funktion, bl a för personal inom SSRS, Svenska Sjöräddningssällskapet. Men i flertalet fall handlar det bara om ”nöjesåkning”, inte transporter eller utryckning. ”Nöjesåkningen” skulle inte vara något som helst problem, om det inte vore så att dessa skotrar har plågsamt höga decibeltal och stör såväl människor som fåglar.

Sommaren 2006 kunde medierna rapportera att sjöpolisen i Stockholm inte bötfällt en enda vattenskoterförare, som kört på förbjudet område trots rekordmånga klagomål från störda semesterfirare. Problemen finns även längs kusterna och i sjöar på andra håll i Sverige.

Inom Miljödepartementet pågick enligt förra miljöministern Lena Sommestad ett ”intensivt arbete” (svar på fråga 2003/04:1305 av undertecknad) för att revidera vattenskoterförordningen.

Idag förefaller det som om ingen vet om den svenska vattenskoterförordningen strider mot EU-rätten. Länsstyrelsen i Stockholm har tidigare utfärdat en förordning som säger att vattenskotrar bara får åka i allmänna farleder och 300 meter på vardera sidan om farledens mitt. Men enligt sjöpolisen har överträdelser skett dagligen under sommaren 2006. Även Kustbevakningen lär ha fått ta emot många klagomål.

Denna fråga behöver en lösning före sommaren 2007.

Stockholm den 20 oktober 2006

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)