Förbud mot bilar som drivs på fossila bränslen fr.o.m. 2015

Motion 2008/09:T502 av Ulf Holm och Peter Rådberg (mp)

av Ulf Holm och Peter Rådberg (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud i Sverige mot att sälja nytillverkade bilar som drivs med fossila bränslen fr.o.m. år 2015.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ett förbud inom EU mot att sälja nytillverkade bilar som drivs med fossila bränslen fr.o.m. år 2015.

Motivering

Klimatforskare förutspår att kraftfulla effekter kommer att påverka jordens människor och ekosystem på grund av de framtida klimatförändringarna. För att minska effekten av dessa klimatförändringar behöver vi människor kraftigt minska utsläppen av växt­husgaser, så som exempelvis koldioxid. Den sektor som främst bidrar till utsläppen av koldioxid är transportsektorn. Inte minst bilar som använder fossila bränslen står för en stor andel. För att sätta press på transportsektorn tror vi att det behövs ett årtal efter vilket det råder ett förbud mot att använda fossila bränslen i Sverige.

Vi är övertygade om att det finns stora möjligheter inom transportsektorn att ställa om. Den 15 september 2007 satte biltillverkaren Ford ett nytt rekord. Det var dess bränslecellsbil som klarade att köra i över 320 km/h, och detta visar att tekniken nu utvecklas på allvar.

Man kan också se på försäljningen av miljöbilar i Sverige idag för att förstå att såväl konsumenter som producenter är beredda att bidra till en omställning. En samman­ställning över nybilsförsäljningen i Sverige som Bil Sweden gjort i slutet av september 2007 visar att försäljningen i Sverige i år är närmare 60 000 bilar. Det innebär att miljöbilarna utgör närmare 20 procent av alla bilar som säljs i Sverige, vilket är en ökning jämfört med 2006 då miljöbilsandelen låg på 13 procent. Utvecklingen går utan tvekan i rätt riktning men det behövs troligen göras mer.

En omställning är helt nödvändig. Att slå fast årtal ger tydliga spelregler för företag och enskilda och vårt förslag är att det ska vara ett förbud från och med 2015 för försäljning av nytillverkade bilar som drivs på fossila bränslen. Självklart är det bäst om flera länder kan komma överens om en gemensam kraftfull linje och skapa en marknad för andra lösningar. Därför bör Sverige verka för att driva samma linje i EU som det svenska, det vill säga ett förbud 2015.

Givetvis är det så att det behövs omställningsregler för de bilar som finns i bilparken som går på fossila bränslen. Vi är dock övertygade om att priset på fossila bränslen kommer att öka så mycket att andelen bilar som drivs på fossila bränslen kommer att fasas ut ganska snart.

Omställningen till en hållbar energianvändning kan till exempel ske genom att subventionerna ökas kraftigt på alternativa fordon och drivmedel och genom andra ekonomiska styrmedel.

Stockholm den 6 oktober 2008

Ulf Holm (mp)

Peter Rådberg (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)