Förbud mot barnäktenskap

Motion 2017/18:3441 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga äktenskap ingångna med eller mellan minderåriga bör erkännas av svensk lag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en genomgång som Sveriges Radio lät göra under slutet av 2015 visade det sig att flera asylsökande ensamkommande minderåriga flickor inte placerats på HVB-hem utan tillsammans med sina vuxna ”makar”. Enligt medieuppgifter rörde det sig i några enstaka fall om flickor så unga som 13 år (varav en var gift med en 33-årig man). Barnäktenskap är som regel förbjudet enligt svensk lag, men det finns en ”ventil” i lagen som gör att äktenskap ingångna med eller mellan minderåriga kan erkännas om de ingåtts utanför landets gränser och om ingen av makarna har någon tidigare anknytning till Sverige. Den praktiska konsekvensen av detta är att unga flickor som kommer hit som flyktingar från länder där tvångsmässiga barnäktenskap är tillåtna, möts av ett Sverige som befäster och upprätthåller samma förtryck. Det är en fullständigt oacceptabel ordning. Alla barnäktenskap bör förbjudas!

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)