Förbud mot ansiktstäckande slöja inför IS-kvinnors återkomst

Motion 2021/22:688 av Mats Nordberg (SD)

av Mats Nordberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast möjligt införa förbud i offentliga miljöer (skolor, gator, torg, butiker, offentliga kontor) mot att bära ansiktstäckande slöja och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen och Sverige tar sedan en tid emot hemvändande människor som rest ned för att bidra till IS exempellösa terrorism och systematiska mördande i Irak och Syrien. Antalet ökar eftersom svenska kvinnor och barn som sitter i IS-fångläger i nordöstra Syrien utvisas av det kurdiska självstyret.

I media har vi kunnat se hur det stora flertalet internerade kvinnor i al-Hol och andra läger för IS-anhängare går klädda i heltäckande burka eller liknande kläder med bara ögonen synliga, trots att den normala klädkoden i Syrien och Irak inte alls är sådan, i synnerhet inte i de kurdiska områdena. Detta är sannolikt tecken dels på att en stor del av dessa människor fortfarande drivs av en fundamentalistisk inställning som inte ändrats märkbart sedan IS besegrades, dels på att andra kvinnor i lägret lever under hot och känner sig tvungna att klä sig på detta sätt.

Vi kan inte säkert veta om kvinnor som regeringen låter komma till Sverige från dessa läger känner sig tvungna att bära ansiktstäckande slöja eller om de själva valt det, men ingendera orsak leder till något som faktiskt fungerar i Sverige. Inte heller var deras resa ned för att stötta IS ett beteende som stämmer med några som helst svenska eller internationellt godtagbara värderingar.

Hemvändande IS-kvinnor som tillåts bära ansiktstäckande slöja eller heltäckande kläder ges ökad möjlighet att öka trycket i fundamentalistisk riktning i de områden där de kommer att bo. Detta verkar i direkt motsatt riktning mot den förbättrade integration som alla riksdagspartier nu säger sig sträva efter. Genom att så snabbt som möjligt förbjuda ansiktstäckande slöja markerar samhället istället mot religiöst tvång i allmänhet och mot extrem islamism i synnerhet.

Samhället måste visa att Sverige är ett land som står för frihet i religiösa frågor. Den friheten innebär inte att staten bara ska bete sig passivt och hålla fingrarna borta från religiösa frågor, utan även att staten och samhället måste ta ansvar och reagera kraftfullt mot religiösa seder och tvång som riskerar att förtrycka just friheten att själv välja och uttrycka sin egen religiositet. Till sådana seder och tvång hör i allra högsta grad ansiktstäckande slöja.

Att bärande av burka och liknande klädsel dessutom i många fall är ett direkt uttryck och medel för kvinnoförtryck i de länder där det är utbrett, måste vara oerhört svårt att förneka. Att bromsa spridningen av dessa seder till Sverige borde vara tillräckligt skäl för det framförda förslaget till förbud mot ansiktstäckande slöja, vilket jag hoppas att inte minst feministiska riksdagsledamöter skall instämma med.

Schweiz införde motsvarande förbud i mars 2021 efter folkomröstning. Den schweiziska regeringen förklarade i samband med detta att religiösa slöjor som burka eller niqab är symboler för förtryck av kvinnor och inte lämpar sig för deras samhälle. Inget täckande av ansiktet tillåts vid demonstrationer och förbudet gäller även personer som rör sig på gator, i affärer och i restauranger. Heltäckande slöjor är dock tillåtna på platser för bön och traditionella festligheter samt om så är påkallat på grund av hälsa eller säkerhet, till exempel munskydd mot coronavirus. Även Frankrike, Danmark, Österrike, Nederländerna, Belgien och Bulgarien har förbud mot helt eller delvis täckande av ansiktet på allmänna platser. 

Den här frågan har diskuterats länge i Sverige men ställs nu på sin spets när regeringen förbereder mottagande av IS-kvinnor. Sverige bör därför snarast möjligt införa förbud i alla offentliga miljöer (i synnerhet skolor, men även gator, torg, butiker, kontor och så vidare) mot ansiktstäckande slöja. Förhoppningsvis hindrar ett förbud att denna integrationshindrande sedvänja sprider sig. Förhoppningsvis gör ett förbud också att kvinnor som under sin tid i al-Hol och andra läger insett sina misstag, efter noggrann rättslig prövning i Sverige, kan börja anpassa sig till ett normalt liv.

I bästa fall kan ett förbud också få de återvändande IS-kvinnor som nu tror sig kunna återvända som hjältar och värvare till IS och liknande terrorrörelser, att tänka om och istället söka sig till länder som fortsätter att tillåta ett sådant beteende.

Mats Nordberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)