Förbjud terapi som ska "bota" hbtq-personer

Motion 2017/18:853 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kartläggning om fenomenet ”omvandlingsterapi” bör göras och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett lagbrott när det gäller ”omvandlingsterapi” och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort bidrag från organisationer som sysslar med omvandlingsterapi, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

De senaste åren har jag allt för ofta hört om människor som har blivit tvingade att besöka prästen varje dag för att bli renade från onda andar. Människor som tvingas be i grupp för att bli friska. Och folk som blir tvingade av deras föräldrar att besöka psykolog för att bli straight. Radikala homofober eller familjer som vill skydda sin heder kallar det för övertalningskampanj, själslig rening, botande, ”conversion therapy” eller omvandlingsterapi för att bli ”frisk”. Omvandlingsterapi handlar om att ”omvandla” personer som identifierar sig som homo- eller bisexuella personer till heterosexuella. Även transpersoner kan utsättas för liknande psykologiskt våld i syfte att få dem att identifiera sig med ”rätt” könsidentitet eller könsuttryck. Detta är fruktansvärt.

”Omvandlingsterapi” som hbtq-personer utsätts för, fördöms både av FN:s Världshälsoorganisation och erkända medicinska och psykologiska institutioner som verkningslöst och kränkande för de utsatta. De har båda kommit fram till att hbtq-identifikation inte är någon störning eller sjukdom.

Företeelsen med omvandlingsterapi är vanlig bland radikala grupper inom samtliga abrahamitiska religioner och har blivit vanligare med tiden när hbtq-rörelsen har flyttat fram sina positioner. I USA finns till och med läger dit man kan skicka sina barn för att de ska bli ”friska”. Barack Obama uttalade 2015 att han ville förbjuda omvandlingsterapi USA. I många europeiska länder pågår en diskussion om förbud. Denna typ av ”omvandlingsterapi” blir tyvärr allt mer vanlig i Sverige.

Om vi menar allvar med att alla svenskar, oavsett bakgrund, ska ha samma rättigheter och möjligheter i livet måste vi också stå upp för dem när det räknas som mest. Många unga svenska hbtq-personer från religiösa eller konservativa hem behöver ett samhälle som står på deras sida. Inte ett samhälle som blundar när andra vill ta ifrån dem rätten och möjligheten att leva ett liv i frihet.

Kartlägg fenomenet ”omvandlingsterapi”

Det är svårt att idag se i hur stor utsträckning det sker omvandlingsterapi. Länder som Malta och Storbritannien har ett förbud mot fenomenet men ännu har inte Sverige nått dit. Det är bedrövligt att vårt land som är så framåt i andra jämställdhetsfrågor inte kan förbjuda detta. Hedersrelaterat våld och förtryck får inte längre vara accepterat.

Inför ett lagbrott mot omvandlingsterapi.

Att införa ett lagbrott mot omvandlingsterapi hade räddat många fall där den utsatta anmält händelsen om olaga tvång men blivit nekad i domen. Det finns i dag stora svårigheter att bevisa olaga tvång enligt brottsbalken. Därför välkomnar jag ett särskilt lagrum som skulle innebära ett stort markerande mot samhällets avsky för företeelsen.

Ta bort bidrag från organisationer som sysslar med omvandlingsterapi.

Organisationer eller religiösa samfund som sysslar med sexuell omvandling eller omvandling av könsidentitet ska inte heller ges några som helst statliga eller kommunala bidrag. Detta bör gälla såväl om de själva genomför omvandlingsterapin, stöttar företeelsen eller råder familj eller hbtq-personer om var man kan genomföra omvandlingsterapi.

 

Robert Hannah (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)