Förbifart Göteborg

Motion 2022/23:1156 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en förbifart Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att minska trängseln i Göteborg bör man utreda möjligheten att bygga en förbifart som leder trafiken förbi Göteborg. Idag går trafiken genom Göteborg och orsakar onödiga trafikstockningar i Tingstadstunneln och även vid Olskroksmotet och söderut förbi Liseberg mot Mölndal. Det gynnar inte Göteborg som stad att leda trafik in i staden om man bara ska passera. Med en ny förbifart kan man undvika onödiga köer in mot Göteborg vid rusningstrafik och utryckningsfordon tar sig enklare fram. En förbifart Göteborg gynnar även miljön och minskar onödig stress som uppstår vid köbildning.

 

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)