Förbättrat vägnät

Motion 2021/22:3562 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att myndigheter inte ska överföra vägar till enskilda som motsätter sig det och att det bör finnas bra och farbara vägar i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Konsumentorganisationen Motormännen har granskat kvaliteten på Sveriges vägar under 2018 och konstaterat att 19 av de 20 sämsta vägarna finns i Norrland. Vägkvalitetsrapporten har gjorts av organisationens vägombud.

”Vi har inga bra vägar i Norrbotten. De är dåligt asfalterade, potthål och dåligt underhåll på asfaltsvägarna. Grusvägarna var också mindre bra”, säger Motormännens företrädare i ett inslag i SVT Norrbotten.

Trafikverket har också påtalat att vägstandarden kommer att sänkas än mer om inte regeringen tillför medel till vägunderhållet i Sverige.

I Gävleborg överväger man att omvandla asfalterade vägar till grusvägar, enligt Trafikverket. Det vore att försämra vägstandarden i Sverige drastiskt.

Trafikverket genomför också en omvandling av större allmänna vägar i Gävleborg till privata trots att det finns ett stort motstånd mot detta från de som berörs.

Man vill inte ta över kostnadsansvaret för vägarna utan anser – med all rätt – att bor man i Sverige så ska man ha möjlighet att ta sig fram och åka på vägar bekostade av det allmänna. Den här problematiken är ett sådant exempel när man väljer att inte investera i hela Sverige och där människor som bor i glesbygd får lida för det. Om hela Sverige ska leva så behöver hela Sverige ha bra vägar. Det är inte rimligt att kostnadsansvaret övergår till enskilda som motsätter sig det ansvaret

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)