Förbättrat skydd mot diskriminering

Motion 2010/11:A229 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta krav mot diskriminering.

Motivering

2009 ersattes jämställdhetslagen med en ny samlad diskrimineringslag, vilket har medfört att möjligheterna att arbeta mot diskriminering på grund av kön har minskat.

I enlighet med jämställdhetslagen skulle en jämställdhetsplan göras varje år hos företag med fler än tio anställda. Arbetsgivarna var skyldiga att göra en lönekartläggning varje år för att komma tillrätta med omotiverade löneskillnader. Den nya diskrimineringslagen innebär att det räcker att göra en jämställdhetsplan och en lönekartläggning vart tredje år och endast för företag med fler än 25 anställda.

Det innebär att ungefär en miljon arbetstagare, som arbetar på en arbetsplats med färre än 25 arbetstagare, inte får tillräckliga verktyg för att arbeta med jämställdhet. Ett aktivt arbete mot diskriminering riskerar med den nya lagen att bytas ut mot en skrivbordsprodukt vart tredje år. Jämställdhetspolitiken tar därmed stora kliv bakåt i utvecklingen.

Därför bör en ändring ske i diskrimineringslagen så att man återinför kravet på en jämställdhetsplan och lönekartläggning för företag med fler än tio anställda varje år.

Stockholm den 20 oktober 2010

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)