Förbättrat it-arbete inom polisen

Motion 2013/14:Ju314 av Eliza Roszkowska Öberg och Staffan Anger (M)

av Eliza Roszkowska Öberg och Staffan Anger (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheterna att se över polisens och rättsväsendets förutsättningar på it-området.

Motivering

Rikspolisstyrelsens it-system har varit problemtyngda och upptagit stora resurser under många år, något som gått ut över den operativa verksamheten och försämrat polisens möjligheter att genomföra sitt kärnuppdrag.

I en tid då polisen genomgår den största reformen någonsin är det av stor vikt att också tekniken fungerar. Polisen bör därför ges bättre möjligheter att ägna sig åt att bekämpa brott istället för att lösa teknikproblem.

Stockholm den 27 september 2013

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Staffan Anger (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)