Föranmälda kandidater på valsedlar

Motion 2013/14:K317 av Olle Thorell (S)

av Olle Thorell (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast föranmälda kandidater ska kunna väljas vid allmänna val.

Motivering

Reglerna för vilka kandidater som kan förekomma på valsedlarna i allmänna val i Sverige gör det i dag möjligt att välja in personer som själva inte vill bli invalda eller inte ens sympatiserar med det parti de blir invalda för. Därför borde det bara vara möjligt för kandidater som är föranmälda av partierna och som står förtryckta på valsedlarna att bli valda vid allmänna val.

Detta är en enkel åtgärd som kan bidra till att skapa större ordning och reda i den lokala demokratin och öka förutsägbarheten för den enskilde väljaren.

Stockholm den 19 september 2013

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)