Förändringar i straff- och processrätten

Motion 2005/06:Ju543 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 3

Rättstrygghet och rättssäkerhet 3

Ökade möjligheter att få resning 4

Ersätt livstidsstraffet med ett tidsbestämt straff 5

Reformering av påföljdssystemet gällande psykiskt störda lagöverträdare 5

Förbjud mobiltelefoner på rättspsykiatriska kliniker 6

DNA-prov kan öka rättssäkerheten 6

Förläng preskriptionstiden för grova brott 7

Offentliga försvarare 8

Rättshjälpen måste stärkas 8

Nytt lagrum mot förföljelsesyndrom s.k. ”stalking” 9

Skärpt lagstiftning mot vapenbrott 11

Skärpta påföljder vid återfall i brott 11

Ny lag som skyddar affärsinnehavare 12

Brott mot demokratin 13

Skärpta åtgärder i kampen mot grov organiserad brottslighet 13

Starkare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)