Förändringar i straff- och processrätten

Motion 2004/05:Ju412 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

av Johan Pehrson m.fl. (fp)
Sammanfattning

Den organiserade kriminaliteten har fått ett allt starkare fäste i Sverige och Europa, samtidigt som rapporter visar på avsaknaden av kraftfull ledning, styrning och samordning av rättskedjan samt att Sverige ligger långt efter i kampen mot den grova brottsligheten. Antalet anmälda våldsbrott ökade med 20 procent under de senaste tio åren. De brott som klaras upp är dock få - år 2003 kunde endast 15 procent av samtliga polisanmälda brott bindas till en gärningsman. När fler och fler människor drabbas av brott - grova brott eller s k vardagsbrott - och den organiserade brottsligheten kan slå rot, urholkas tilltron till statens förmåga att upprätthålla lag och rätt. Medborgarnas rättstrygghet minskar.

Folkpartiet menar att det behövs fler och effektivare åtgärder i kampen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)