Förändrat nämndemannasystem

Motion 2019/20:1705 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned det politiskt tillsatta nämndemannasystemet till förmån för en allmän jury i kombination med jurister och domare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett konkret förslag om hur ett förändrat nämndemannasystem enligt motionen kan verkställas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens system med politiskt tillsatta nämndemän är föråldrat. Det är förvisso naturligt att politikerna stiftar lagarna men det är för den sakens skull inte självklart att fritidspolitiker, som dessutom inte varit med om att utforma lagtexterna, skall vara med och tolka inne­hållet i lagarna utifrån diverse olika lagöverträdelser i förhållande till gärningsmännens motiv eller historia. Ett rimligt förfarande vore därför att dagens nämndemannasystem stöps om, så att jurister tillsammans med en oberoende och allmän jury istället fäller domar över lagöverträdelser hanterade inom landets domstolar.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)