Förändrad kommittéförordning med ett funktionsrättsperspektiv

Motion 2022/23:1453 av Ulrika Westerlund och Nicklas Attefjord (båda MP)

av Ulrika Westerlund och Nicklas Attefjord (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra kommittéförordningen så att konsekvenser av förslag och beslut för funktionsrätten inbegrips och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När olika frågor utreds är det viktigt att analysera vilken betydelse förslag får ur olika perspektiv. För att i högre grad göra konsekvensanalyser utifrån funktionsrätt i statliga utredningar är det angeläget att kommittéförordningen förändras så att konsekvenserna av olika förslag och beslut för funktionsrätten analyseras. Det här vore ett viktigt och välkommet steg mot att i större utsträckning ta hänsyn till konsekvenser för människor med funktionsnedsättning och stärka rättigheterna generellt och vi anser att regeringen bör ta ett sådant initiativ.

 

 

Ulrika Westerlund (MP)

Nicklas Attefjord (MP)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)