Förändrad förmånsbeskattning av blåljuspersonal

Motion 2018/19:820 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förändra förmånsbeskattningen av blåljuspersonal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som tillfälligt arbetar på annan ort och får mat och boende där ska förmånsbeskattas enligt nuvarande lagstiftning. Det innebär att de brandmän som bekämpade bränderna sommaren 2018 förmånsbeskattades för boende i skolor och i tält. Även kalla korvar direkt ur ett paket ska förmånsbeskattas som en måltid. Det är ett orimligt sätt att tacka alla som gjorde fantastiska insatser. Eftersom lagstiftningen ser ut som den gör bör den ses över i syfte att uppskatta och inte bestraffa. Därför bör regeringen ges i uppdrag att förändra nuvarande lagstiftning rörande förmånsbeskattning i motionens anda.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)