Föräldradagar delas enligt föräldrars önskan

Motion 2013/14:Sf340 av David Lång och Per Ramhorn (SD)

av David Lång och Per Ramhorn (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föräldraledighet ska delas upp enligt föräldrars egen önskan.

Motivering

I Sverige har föräldrar rätt att vara helt lediga från barnets födelse fram till barnet är 18 månader gammalt. Dessa 480 dagar delas i dag mellan föräldrarna, varav 60 dagar är reserverade för den enskilde föräldern. Det är fel att kvotera dagar, istället bör det vara upp till varje familj att fördela dem. Det är hög tid att vi låter Sveriges familjer själva få disponera tiden med varandra utan statlig inblandning.

Stockholm den 20 september 2013

David Lång (SD)

Per Ramhorn (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)