För mänskliga rättigheter i handikappolitiken

Motion 2009/10:So582 av Elina Linna m.fl. (v)

av Elina Linna m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:So582

av Elina Linna m.fl. (v)

För mänskliga rättigheter i handikappolitiken

v300

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Uppföljning av handlingsplanen för handikappolitiken 4

3.1 Tillgängligt samhälle 2014 5

3.2 Genomförandeplan för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 6

3.3 Otillgänglighet är diskriminering 6

4 Välfärdslyft för handikappomsorgen 7

5 Skolplikt och rätten till kunskap för barn med funktionsnedsättning 8

6 Lex Sarah 9

7 Hjälpmedel 10

7.1 Hjälpmedel för stammare 10

7.2 Fritidshjälpmedel för barn 11

7.3 Rätten till sexhjälpmedel 12

8 Personlig assistans 12

9 Ledsagarservice 13

9.1 Synskadades perspektiv 14

10 Färdtjänst 15

10.1 Begränsningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)