För en ny bostadspolitik med sociala och ekologiska förtecken

Motion 2011/12:C403 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V)

av Amineh Kakabaveh m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:C403

av Amineh Kakabaveh m.fl. (V)

För en ny bostadspolitik med sociala och ekologiska förtecken

V400

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 För en ny bostadspolitik med sociala mål 5

4 Bostadspolitiska mål för Vänsterpartiet 5

4.1 Blandade boendeformer 6

5 Ett allmännyttigt bostadsföretag i varje kommun 6

5.1 Behovet av obligatoriska bostadsförmedlingar 7

6 Trygghet att hyra i andra hand 7

6.1 Andrahandsmarknaden 7

6.2 Kommunal förmedling av andrahandslägenheter 8

6.3 Stärkt skydd för andrahandsboende 8

6.4 Förbättra besittningsskyddet för hyresgästerna 9

7 Inför boendeplaneringsprogram 10

7.1 Krav på boendeplaneringsprogram 10

7.2 Ekologisk hållbarhet 10

7.3 Utvecklad kvalitet i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)