För en likvärdig skola

Motion 2006/07:Ub309 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:Ub309

av Lars Ohly m.fl. (v)

För en likvärdig skola

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Avgiftsfri skola 4

5 Frukost och lunch 5

6 Skolarbete på skoltid 6

7 Behöriga lärare och mindre klasser 6

8 Fokus på kunskap – bort med betygen 7

8.1 Utvecklingssamtal 8

8.2 Urvalsinstrument 9

8.3 Rätt att överklaga betyg 9

9 Feministiskt självförsvar 9

10 Öppna skolbibliotek 10

10.1 Skolverkets och Kulturrådets ansvar 11

10.2 Boken i förskolan 11

10.3 Skolledarens roll 12

11 Mer kultur i skolan 12

11.1 Maxtaxa i kulturskolan 13

12 Skolmiljö och elevhälsa 13

12.1 Främja hälsa – förebygga ohälsa 14

12.2 Elevernas arbetsmiljö 15

12.3 Mindre stress – tid och rum för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)