Fond för sociala företag

Motion 2015/16:2080 av Michael Svensson (M)

av Michael Svensson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en fond för sociala företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns drygt 300 sociala företag i Sverige. Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Detta är en utmärkt företagsform för att hjälpa människor som vill tillbaka till ett aktivt yrkesliv. Många som finns i dessa företag och nätverk kan ha drabbats av olyckor, kommit på sned i livet eller kan ha olika former att psykiska och eller andra nedsättningar av arbetsförmågan.

Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i den egna eller liknande verksamheter. De sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt.

Vi har kommit en liten bit på vägen men många länder runt omkring oss har betydligt fler sociala företag per capita. Det är inte lätt att starta ett nytt socialt företag i dag. Banken ställer sällan upp med finansiering utan det krävs att man har ett eget kapital att investera i verksamheten. Saknar man de finansiella medel som krävs tar det ofta stopp där.

Ofta handlar det inte om några stora investeringar för att starta ett socialt företag. Jag föreslår att man utreder möjligheten att inrätta en fond som kan gå in och ge det extra stöd som krävs vid företagsstarter.

Michael Svensson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)