Folkölsförsäljningen

Motion 2003/04:So484 av Tasso Stafilidis och Karin Thorborg (v)

av Tasso Stafilidis och Karin Thorborg (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen tar initiativ till en skärpt lagstiftning för brott mot att sälja alkohol till underåriga.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försäljningen av folköl endast skall få ske på Systembolaget.

Motivering

Den svenska alkoholpolitiken måste utgå ifrån solidaritet och omtanke om medmänniskor, att stärka individens självkänsla, rätten till meningsfullt arbete, att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt, en social och kulturell gemenskap.

Vi måste värna om våra ungdomar, vår nästa generation. Det är vi vuxna som måste se till att de ges bästa förutsättningar för att växa upp som trygga och lyckliga människor.

Vi vet alltför väl att alkoholen kostar samhället många miljarder per år för de skador som den tillfogar. Enligt nationalekonomen Anders Johnsons beräkningar är alkoholens årliga samhällsekonomiska kostnad 150 miljarder kronor. Under år 2002 var den 140 miljarder, vilket visar på en snabbt ökande kostnadsökning på 10 miljarder under ett års tid. Minst lika allvarligt är alla personliga tragedier som drabbar den enskilda missbrukaren, men även de närstående runtomkring. Detta gäller inte minst alla de barn till missbrukare som många gånger växer upp under vidriga förhållanden. Det är en skam att detta får fortgå.

Vi vill med denna motion lyfta fram behovet av konkreta åtgärder för att motverka ungdomars alkoholkonsumtion.

Ungdomens Nykterhetsförbund genomför varje år s.k. ölköpskontroller. Kontrollerna utförs av underåriga som försöker köpa folköl i matvaruaffärer, mackar och kiosker. Undersökningarnas syfte är att ta reda på hur åldersgränsen för inköp av öl klass II (folköl) efterlevs. En undersökning under år 2002 visar att ungdomar mellan 13 och 17 år inte har några som helst problem att köpa öl klass II. Enligt Ungdomens Nykterhetsförbunds undersökning fick de minderåriga köpa ut i 190 av 359 butiker.

Dessa siffror är helt oacceptabla och innebär i praktiken att det är fritt fram för minderåriga att köpa starka alkoholhaltiga drycker i vanliga affärer. Detta är oerhört allvarligt eftersom vi vet att folkölet är en mycket vanlig berusningsdryck bland unga människor. Undersökningar från i år visar att det fortfarande är lätt att köpa öl klass II som underårig, trots kampanjer från både statens och handelns sida.

En eller ett par folköl kan verka ofarligt, men faktum är att en burk folköl (3,5 volymprocent) motsvarar 4 cl 40-procentig sprit. En sexpack folköl är lika med 24 cl sprit, vilket motsvarar ungefär lika mycket alkohol som en flaska vin. Två burkar folköl räcker för en ung flicka att berusa sig på. Det har också visat sig vanligt att ungdomar tar tabletter i samband med sitt drickande för att förhöja berusningseffekten.

CAN:s, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, siffror på andelen elever i nionde klass (ungdomar mellan 14 och 15 år) som är alkoholkonsumenter är 77 % bland flickor och 73 % bland pojkar. När det gäller konsumtionen av folköl är 41 % av flickorna och 47 % av pojkarna folkölskonsumenter (källa: CAN:s sammanfattning av skolelevers drogvanor 2003).

Sveriges livsmedelsbutiker visar gång på gång att man inte klarar egentillsynen av folkölet. Trots löften om skärpning har butikerna inte visat sig kompetenta att följa lagen och säljer fortfarande alkohol till minderåriga. Egentillsynen har havererat och nu återstår bara en åtgärd. Folkölet ska in där det hör hemma, på Systembolaget. Det är en plats där försäljningen kan kontrolleras betydligt bättre än i butikerna, som har statuerat dåliga exempel alltför länge.

Regeringen bör också ta initiativ till en skärpt lagstiftning för brott mot att sälja alkohol till underåriga. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Att begränsa tillgången till alkohol är en av de mest effektiva alkoholpolitiska åtgärderna som finns. Om folkölet endast skulle säljas på Systembolaget skulle Sveriges ungdomars och barns alkoholkonsumtion kraftigt minska. Det är dags att vi alla tar ansvar för den skrämmande utveckling som alltjämt fortgår i Sverige. Försäljning av folköl ska endast ske på Systembolaget. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 6 oktober 2003

Tasso Stafilidis (v)

Karin Thorborg (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)