Folkhälsa

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Bakgrund 5

Sakområden med åtgärdsförslag 5

Livsmedel 5

Socker 6

Gröna miljöer 7

Buller 7

Motion – rörelse 8

Alkohol 9

Tobak 10

Narkotika 11

Psykisk hälsa 12

Jämställdhet 13

Hiv, sexualitet och reproduktiv hälsa 14

Demokrati och frihet 15

Kortare arbetstid 15

Mobilstrålning 16

Elöverkänslighet 17

Spelberoende 17

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av tydlig och lättförstådd kundinformation för att stärka konsumentens möjlighet att prioritera näringsriktiga, hållbara och nyttiga livsmedel.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)