FN:s demokratifond

Motion 2006/07:U242 av Aleksander Gabelic (s)

av Aleksander Gabelic (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att vad i motionen anförs om Sverige de kommande åren stöder FN:s demokratifond med resurser och när tillfälle ges kandiderar till fondens styrelse.

Motivering

FN:s generalsekreterare Kofi Annan lanserade en FN-fond för demokrati sommaren 2005. FN:s toppmöte beslutade hösten 2005 att stödja idén om en demokratifond med syfte att stödja demokratiprojekt i olika delar av världen. Tanken är att fondmedel ska ges till frivilligorganisationer, universitet och stater som arbetar aktivt med demokratiutveckling. Dessvärre har Sverige hittills inte visat större intresse för fonden.

Fonden har sedan bildande fått in över 50 miljoner dollar till sin verksamhet. I augusti 2006 delade fonden ut 36 miljoner dollar till 125 projekt efter att fått in över 1 300 projektansökningar. Bidragsgivarna till fonden har en global spridning med bl.a givarländer som Indien, Sydafrika, Kroatien, Senegal, Sydkorea, Chile och Estland.

Demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga hörnstenar i arbetet för en bättre och rättvisare värld. Alla goda krafter som verkar för demokrati bör stödjas.

Det har länge funnits önskemål om att utveckla FN:s arbete för demokrati i världen. När nu FN vädjar om stöd för FN:s demokratifond bör Sverige hörsamma det med att ge stöd till fonden och dess arbete. Sverige ger redan i dag på olika sätt medel till demokratistödjande verksamheter. Därför är det naturligt att Sverige också stöder FN:s demokratifond.

Stockholm den 30 oktober 2006

Aleksander Gabelic (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)