Flytt av Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem

Motion 2022/23:406 av Erik Hellsborn (SD)

av Erik Hellsborn (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norm är att Sveriges ambassader förläggs i respektive lands huvudstad. Vad gäller Israel har man dock beslutat att förlägga ambassaden i Tel Aviv, snarare än i huvudstaden Jerusalem. Detta för att inte stöta sig med de krafter som vägrar acceptera Jerusalem som den judiska nationens huvudstad. Detta blir ett indirekt underkännande av staten Israels legitimitet, vilket är olyckligt.

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt och demokratiskt parti. Som nationalister står vi för varje folks okränkbara rätt till sitt eget hemland. Detta gäller givetvis även det judiska folket, och staten Israel.

Som demokrater är det bara rimligt att ta ställning för andra demokratier, framför icke

demokratiska stater. Enligt tankesmedjan Freedom house och dess globala frihetsindex är Israel den enda staten i sitt närområde som kan räknas som fullvärdig demokrati.

Med detta i beaktande, bör Sverige göra ett tydligare ställningstagande för Israel och dess legitima rätt att bruka Jerusalem som sin huvudstad.

 

 

 

Erik Hellsborn (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)