Flytt av Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem

Motion 2021/22:2137 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid lämplig tidpunkt flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jerusalem har varit staten Israels huvudstad sedan 1950. Israels regering, departement, parlament och högsta domstolen finns lokaliserade i västra Jerusalem. Sverige har ambassader runt om i världen och det normala är att den svenska ambassaden ligger i varje lands huvudstad. Men i fallet med Israel har Sverige gjort ett undantag och ambassaden är placerad i Tel Aviv. Sveriges agerande kan inte tolkas på annat sätt än som en markering mot Israel.

Istället har Sverige det svenska generalkonsulatet i Jerusalem, vilket ansvarar för de officiella kontakterna med den palestinska myndigheten. Det är ett märkligt ställnings­tagande att ha denna ordning, med den svenska ambassaden i Tel Aviv och ett general­konsulat i Jerusalem. Det är svårt att se att den svenska regeringen i och med detta val inte tar parti för den palestinska myndigheten. 

I ett läge där Sveriges relation med Israel är sämre än på många år så vore det ett gyllene tillfälle att förbättra relationerna att flytta den svenska ambassaden till Jerusalem och därmed närmare den israeliska regeringens placering. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)