Flytt av ansvaret för Tullverket till Justitiedepartementet

Motion 2022/23:1903 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att flytta ansvaret för Tullverket från Finansdepartementet till Justitiedepartementet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag lyder Tullverket under Finansdepartementet som därmed har huvudansvaret för Tullverkets verksamhet. Det bör övervägas att se över den ordningen. Tullens verksamhet med i huvudsak kontroller av bilar, frakter och personer är mer en verksamhet som hör hemma under Justitiedepartementet.

Samordningen med polis behöver ökas och polismyndigheten ligger under Justitiedepartementet.  

En översyn bör övervägas med inriktning på att flytta Tullverket till att istället lyda under Justitiedepartementet.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)