Flytt av ambassaden i Israel till Jerusalem

Motion 2022/23:1574 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta den svenska ambassaden i Israel till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Israel är ett fritt land med en självklar rätt att försvara sig samt att skydda sin befolkning. Sverige och EU ska därför stå vid Israels sida i kampen mot antisemitism, islamistisk terror och hot från fientliga stater.

 

Den pågående normaliseringen av relationerna mellan Israel och delar av arabvärlden är en välkommen och historisk utveckling som kan få avgörande betydelse för en fredlig utveckling i regionen. Det är inte någon hemlighet att framgångarna har möjliggjorts tack vare framgångsrik amerikansk diplomati. Om Sverige inom ramen för EU-samarbetet på något sätt kan bidra till att fler arabländer normaliserar sina relationer med Israel så vore det önskvärt. Det är dags för en ny Mellanösternpolitik.

 

USA:s beslut att flytta sin ambassad till Jerusalem fick flera länder att följa USA:s exempel, men Sveriges ambassad i Israel ligger fortfarande i Tel Aviv. Samtidigt ligger Sveriges generalkonsulat för de palestinska områdena i östra Jerusalem, trots att den palestinska huvudstaden i praktiken är Ramallah. Det är en märklig företeelse givet att Jerusalem aldrig varit huvudstad i något annat land än Israel. Jerusalem är de facto Israels huvudstad och det bör oaktat de framtida gränsdragningarna respekteras och snarast erkännas av Sverige.

 

Kristdemokraterna ska fortsatt vara pådrivande inom Europasamarbetet för att

få till stånd en gemensam EU-linje som erkänner Jerusalem som huvudstad. Ett svenskt erkännande behöver dock kunna ske innan en gemensam linje har kommit på plats, och därefter bör den svenska ambassaden i Israel flyttas till Jerusalem.

 

 

Christian Carlsson (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)