Flyktingmottagande

Motion 2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:Sf268

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Flyktingmottagande

V284

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Asyltiden 5

4.1 Bortre gräns i asylprocessen 5

4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5

4.3 Introduktion och svenskundervisning från första dagen 6

4.4 Höjd dagersättning för asylsökande 7

4.5 Rätten till eget boende 8

4.6 Boende för ensamkommande flyktingbarn 9

5 Kommunernas skyldigheter i flyktingmottagandet 10

5.1 Dagens utformning av flyktingmottagandet 10

5.2 Behov av ett reformerat system 11

5.3 Etableringslagen 11

5.4 Bindande lagstiftning om flyktingmottagande 12

5.5 Anhöriginvandrares rätt till introduktion 13

5.6 Högre kvalitet på sfi 14

6 Vård för tortyr-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)