Flykting- och migrationspolitik

Motion 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:Sf225

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Flykting- och migrationspolitik

V287

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 7

4 Varför drivs människor på flykt? 7

4.1 Riktiga flyktingar? 7

5 FN:s flyktingkommissariats finansiering och mandat 8

6 Utvecklingen i Europeiska unionen 9

6.1 Militariseringen av kontrollen av EU:s yttre gränser 9

6.2 Transportörsansvaret 11

6.3 Återtagandeavtal 11

6.4 Dublinförordningen 12

6.5 Visumkrav som medel att utestänga flyktingar 13

6.6 Skyddsgrundsdirektivet 13

6.7 Asylprocedurdirektivet 14

6.8 Mottagandedirektivet 14

6.9 Återvändandedirektivet 14

7 Den svenska utlänningslagstiftningen 15

7.1 Anhöriginvandringen 15

7.2 Uppehållstillstånd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (45)