Fler unga in på arbetsmarknaden

Motion 2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

av Gustav Fridolin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:A398

av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Fler unga in på arbetsmarknaden

MP1002

1 Aktiva åtgärder för fler unga in på arbetsmarknaden

Miljöpartiet de gröna vill att alla unga ska ha samma livschanser och förutsättningar att forma egna, självständiga liv, komma in på arbetsmarknaden, kunna leva på sin lön och skaffa eget boende. Miljöpartiet föreslår en stor satsning på aktiva åtgärder för att få unga i arbete. En hög och långvarig ungdomsarbetslöshet är förödande för samhället i stort, men framför allt för den som inte får en ärlig chans att försörja sig själv och komma igång med sitt vuxenliv. Miljöpartiet vill ge framtidstro och nya vägar till jobb för alla unga vuxna.

Övergången från skola till arbetsliv har förändrats och är inte så linjär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)