Fler psykologer i primärvården

Motion 2018/19:1148 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att verka för fler psykologer i primärvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett av världens mest framgångsrika välfärdsländer, men trots det ökar den psykiska ohälsan. Då det gäller sjukskrivningar har psykisk ohälsa blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I primärvården möts den sjukskrivne dock oftast av en läkare och inte en psykolog.

För att komma till rätta med psykisk ohälsa är en viktig faktor just kontakt med psykolog. Därför bör antalet psykologer inom primärvården vara mycket större än idag. Det bör kunna vara lika naturligt att träffa en psykolog inom primärvården som att träffa en läkare.

Den psykiska ohälsan är ett växande problem för Sverige, och en fjärdedel av alla som söker sig till primärvården lider av psykisk ohälsa. För att på allvar komma till rätta med den växande psykiska ohälsan bör därför regeringen undersöka möjligheterna för att det i framtiden ska finnas betydligt fler psykologer inom primärvården.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)