Fler polishundar för ökad trygghet

Motion 2019/20:531 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utbilda fler polishundar för ökad trygghet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fler synliga poliser är nödvändigt för att skapa en ökad trygghet i Sverige idag. Det krävs såväl fler poliser som att fler befintliga poliser används i yttre tjänst.

Många poliser upplever hundar som ett utomordentligt stöd för att upprätthålla lag och ordning. Fler hundar bör utbildas för detta syfte och fler poliser med hundar bör synas på gator och torg där idag ökade våldsbrott skapar otrygghet för invånarna.

Det är en konkret åtgärd som skulle bidra till att skapa ökad trygghet i Sverige.

Lars Beckman (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)