Fler husrannsakningar hos kända förbrytare

Motion 2019/20:1895 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett snabbare och enklare förfarande för att kunna göra husrannsakningar hos kända kriminella och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens accelererande och allt grövre brottslighet kräver resoluta åtgärder. Och detta inte bara när brott har inträffat utan också för att förebygga brott. En del av detta är de föreslagna visitationszonerna, som i bästa fall kan leda till att vapen påträffas och att brott därmed upptäcks och förebyggs.

Ett annat medel, som inte minst erfarna poliser efterlyser, är att snabbt kunna göra husrannsakningar på platser där en eller flera kända kriminella vistas. En sådan husrannsakning ska kunna göras även om det inte finns en konkret misstanke om ett begånget eller planerat brott.

Här ska dock infogas att vi ändå ska värna om rättssäkerheten. Det får inte vara så att vem som helst helt plötsligt kan råka ut för en husrannsakning. Det ska handla om hos polisen eller rättsvårdande myndigheter i övrigt kända kriminella. Och åtgärden bör även fortsättningsvis beslutas av en åklagare.

Eftersom det är av högsta vikt att åtgärden genomförs snabbt och resolut bör det hos Åklagarmyndigheten finnas en beredskap att dygnet runt efter en föredragning från ansvarigt polisbefäl kunna fatta ett sådant beslut.

Erfarna poliser är övertygade om att husrannsakningar av det slag som motionen förespråkar kan leda till att vapen, stöldgods och eventuellt även gömda brottslingar kan påträffas i ökad utsträckning. Det är därmed en viktig preventiv åtgärd som även leder till en slags begränsning av rörelsefriheten för många kriminella. Därmed kan åtgärden också på sikt leda till att färre stannar kvar i kriminalitet.

 

 

Lars Jilmstad (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)