Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Fler bostäder för studenter och unga

Motion 2021/22:3832 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över en skattebefrielse vid bostadsuthyrning till studerande och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda undantag i bolånetaket, kreditprövningsreglerna och amorteringskraven gällande bolån för unga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Studenter har generellt svårt att hitta en bostad. Drygt hälften av landets högskolekommuner har i en enkät till Boverket år 2020 uppgett att det saknas bostäder åt studenter vid högskola eller universitet. Problemet har funnits under lång tid och det förekommer att studenter tackar nej till en studieplats på grund av att det inte finns någonstans att bo. Den moderatledda alliansregeringen genomförde flera förbättringar för att öka utbudet av uthyrning av privata lägenheter, till exempel höjdes schablonavdraget för hyresintäkter från 21 000 kr till 40 000 kr. Att öka rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden är en del i att få ner bostadsbristen bland studenter. För att öka utbudet av bostadsrätter som hyrs ut till studenter bör schablonavdraget vid uthyrning av bostad till studenter avskaffas och vara helt skattefri.

Vidare har unga svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Trots att man har fått jobb efter sin examen och har en fast anställning är det svårt att beviljas lån. En rapport från Skandia från 2019 visar att unga vuxna blir nekade bolån i 13 av Sveriges 25 största städer. Striktare bolånetak, skärpta kreditprövningsregler och amorteringskrav är några av orsakerna till situationen. För att få bukt med problemet att unga på grund av högt ställda krav har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden bör det ses över vilka riktade lättnader som kan göras i bolånetak, kreditprövningsregler och amorteringskrav för att unga ska kunna köpa sin första bostad. Det bör också utredas om sådana lättnader enbart ska omfatta exempelvis nybyggnation.

Louise Meijer (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)