Fler avdragsgilla RUT-tjänster

Motion 2018/19:1115 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en omvänd ordning för vilka tjänster som är avdragsgilla som RUT-tjänster där otillåtna tjänster specificeras snarare än att tillåtna tjänster specificeras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

RUT-avdragen, avdragen för hushållsnära tjänster, har sedan de infördes lett till ett kraftigt ökat nyttjande av tjänsterna och därmed en kraftig tillväxt av arbetstillfällen inom dessa områden. Nya arbetstillfällen, ofta med låga kvalifikationskrav, har tillkom­mit och tjänster som tidigare har utförts svart har blivit till vita jobb. Att fortsätta vårda och bygga ut RUT-reformen är viktigt för att fortsätta utveckla svensk arbetsmarknad med fler instegsjobb med bra arbetsvillkor, och för att understödja utvecklingen mot en mer tjänstebaserad och hållbar ekonomi.

RUT-reformen har dock haft problem med gränsdragningsproblematik för vilken typ av tjänster som ingår och är avdragsgilla. Det är idag exempelvis avdragsgillt att någon tar hand om din rabatt och gräver ur ett träd eller en buske, men inte att man forslar bort avfallet eller planterar nya växter i samma trädgårdsland. Det är ej avdragsgillt med anläggning av gräsmatta, men det är avdragsgillt att återställa marken efter att ett träd huggits ner och stubben frästs bort. Denna gränsdragningsproblematik bidrar till ökad onödig byråkrati som skapar kostnader utan att skapa värde. Än värre är att en lista med godkända tjänster hämmar utvecklingen av nya tjänster, tjänster som idag kanske inte ens finns namngivna.


För att möjliggöra innovationsutveckling inom tjänstesektorn och undvika onödig byråkrati bör därför en omvänd ordning för vilka tjänster som är avdragsgilla gälla, alltså en lista över tjänster som ej är avdragsgilla istället för en lista över tjänster som är det.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)