Finansieringen av public service

Motion 2006/07:Kr280 av Staffan Danielsson (c)

av Staffan Danielsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda en modernare finansiering av public service.

Motivering

Radiotjänst grundades 1925 och tv-licensen skapades för en svartvit kanal på 1950-talet. Den har fungerat imponerande länge, men nu behöver en förändring ske för en modernare finansiering av public service – i tiden.

I dag ska alla som har en tv-apparat själv anmäla att man vill betala tv-avgift. Vill man inte det, eller missar att anmäla innehavet, varnas man för omfattande pejlingsaktioner. Kontrollanterna har inte rätt att gå in i huset, och vid förnekelse av tv-innehav står ord mot ord. I praktiken betalar 100 000-tals människor inte sin tv-avgift, ibland under vissa skeden i livet, ibland mera beständigt. Licensskolket sägs uppgå till 10–20 %, vilket visar att systemet har överlevt sig själv.

I dag har i princip alla hushåll minst en tv-apparat. Den används för att se på tv-program, ”live” eller inspelade, och till att se på köpta filmer m.m. Praktiskt taget alla som har tv ser – ofta i betydande utsträckning – på SVT:s olika kanaler och lyssnar på Sveriges Radio.

Eftersom ”alla” har tv och ser på SVT:s kanaler är ett alternativ att public service finansieras via statsbudgeten. I stället för att de allra flesta betalar tv-licens tas samma pengar i stället in via skatterna. En nackdel är möjligen att beroendet av regering och riksdag blir starkare, men detta kan diskuteras.

Ett annat alternativ för att finansiera public service uppstår när tv-sändningarna nu digitaliseras och kräver en digitalbox. En elegant lösning kunde vara att SVT-kanalerna kodas och kodkort endast tilldelas dem som betalar sin kortlicens. Då behövs ingen särskild tv-avgift, då blir det inget licensskolk och all kostsam tv-pejling blir onödig. Har man inte erhållit sitt licenskort från SVT kan man inte se på eller höra public service.

Visst finns det tekniska och andra frågor som måste lösas vid ett kortlicenssystem i stället för nuvarande mottagarlicenssystem. Det kanske erfordras flera kort om man vill se på flera SVT-kanaler samtidigt i hushållet. Överenskommelser bör träffas med de stora satellit- och kabel-tv-bolagen så att de lägger SVT i botten på sina digitalkort, m.m.

Regeringen bör därför utreda en annan teknisk lösning för att finansiera public service än i dag. Två alternativ som studeras bör vara att finansiering sker via skattsedeln eller via en kortlicenslösning.

Stockholm den 26 oktober 2006

Staffan Danielsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)