Finansiell utbildning

Motion 2008/09:Ub425 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiell utbildning.

Motivering

Den finansiella världen skakas av en finanskris. Denna kris grundades genom utlåning till svaga låntagare i USA tillsammans med att låneprodukter gjordes mer och mer komplicerade. De specialiserade produkterna betyder att samma lån omformats många gånger. Lånen har gått genom många händer där avståndet till den ursprungliga kunden till slut blivit mycket stort och risken svår att utvärdera. Lånen omvandlades till sammansatta värdepapper med ägarskap som ibland blev oklart när långivare blev ägare eller då nya bolag upprättades med oklara band till ägarna.

I hela kedjan från vanliga bankkunder och husköpare till professionella placerare fattades kunskap om säkerheter och risk. Sms-lån och andra snabblån som erbjuds i annonser till extremt höga räntekostnader är konkreta exempel på hur brist på kunskap utnyttjas.

OECD har inlett ett program för finansiell utbildning för att öka den allmänna kunskapen om hur finansiella transaktioner fungerar. Denna utbildningssatsning syftar till att minska risken för att låntagare skall ta lån som går utöver deras förmåga eller för att placerare och finanssäljare skall kunna förstå sina produkter med de risker och konsekvenser de medför.

De flesta behöver god kunskap för att fatta kloka finansiella beslut, såsom att ta lån, investera eller spara till exempel för pensionen. Det behövs en bättre finansiell och ekonomisk utbildning också i Sverige som borde ges utrymme i både grundskola och gymnasium. Möjligheter till uppmuntran till frivillig utbildning även utanför skolan bör övervägas.

Stockholm den 2 oktober 2008

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)