Filmcensuren

Motion 2005/06:K462 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning som innebär att filmcensuren avskaffas.

Bakgrund

I dag censureras filmer innan de får visas på biograferna. Detta är för att skydda personer från skadlig inverkan av filmerna. Videofilmer, böcker, tv-program eller teaterpjäser förhandscensureras dock inte. Varför har biograferna fortfarande en särställning? Det våld och det lidande vi kan se på tv, inte minst tv-nyheterna, är minst lika allvarligt och otäckt. De skadeverkningar som det som censureras bort skulle kunna orsaka är till allra största delen desamma som visningen av materialet medför via video eller tv-utsändningar. Om det finns material som är för skadligt för femtonåringar att se kan man införa en 18-årsgräns i stället för att förbjuda alla från att se materialet. Regeringen bör därför återkomma med förslag till lagstiftning som innebär att filmcensuren avskaffas.

Stockholm den 1 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)